Espoon valtuustoryhmien puheenjohtajille

Hyvä ryhmäpuheenjohtaja

Olimme vuoden 2019 lopulla yhteydessä teihin koskien veneiden talvisäilytystä Espoossa.

Korostimme tuolloin, että Finnoon rakentamissuunnitelmien mukaan kaupungin suurin talvisäilytysalue tulee pienenemään oleellisesti ja tämän seurauksena noin 800:lle vaikeasti siirrettävälle veneelle tarvitaan korvaava rannan välittömässä läheisyydessä sijaitseva alue.

Kaupunki on teettänyt konsulttityönä kaksi selvitystä asiasta, ja niissä on löytynyt pienennetyn Finnoon kentän lisäksi kaksi korvaavaa aluetta: Skatanniitty (n. 500 paikkaa) ja Tiilitehtaan laiturin alue Kurttilassa (n. 300 paikkaa). Laajoista selvityksista huolimatta muita alueita EI ole löydetty.

Hämmästyksemme on suuri, että nyt KH:n esityslistalla on asiana Skatanniityn kaavoituksen käynnistäminen asuinrakentamiseen ja sen yksiselitteinen sulkeminen pois talvisäilytyskäytöstä. Lisäksi ehdotetaan jatkamaan selvitystyötä talvisäilytyspaikkojen ratkaisuksi.

Veneilevä Espoo korostaa talvisäilytyksen merkitystä espoolaisen veneilyn elinehtona ja ehdoton kantamme on, että Skatanniityn käyttötarkoituksen lukitseminen kaavoittamalla se asuinkäyttöön on  ennenaikaista ja turhaa resurssien käyttöä. Emme luonnollisesti vastusta uusien talvisäilytysalueiden etsintää. Kysymyksemme kuitenkin kuuluu: mistä niitä nyt löytyy, kun aiemmet selvitykset eivät ole niitä kovasta yrityksestä huolimatta löytäneet? Kaupungin ja veneilijöiden yhteistyönä on syntynyt raportissa ”Veneiden talvisäilytyksen kokonaisratkaisu” mainittu suunnitelma talvisäilytysasian ratkaisuksi. Niin kauan, kun selvää vaihtoehtoista suunnitelmaa ei ole olemassa, suunnitelmassa esitetyt alueet on varattava talvisäilytyskäyttöön eikä niitä pidä kaavoittaa muuhun tarkoitukseen.

 

Ystävällisin terveisin ja edelleen valmiina yhteistyöhön

 

Yrjö Gorski, puheenjohtaja
VENEILEVÄ ESPOO - Veneilijät merellisen Espoon puolesta
pj.veneilevaespoo@gmail.com
www.veneilevaespoo.fi
+358 400 505 464

 

Pyytäisin ystävällisesti toimittamaan kannanottomme puolueenne KH:n jäsenille ennen 10.5. kokousta. Pahoittelemme tiukkaa aikataulua, saimme asian tietoomme vasta tänään.