top of page

Veneilyn kehittyminen  

Espoo on ollut pitkään ilman kattavaa veneseurojen yhteistä foorumia. Espoon kaupunkirakenteen muutokset vaikuttavat myös veneilyn ympäristöön. Haluamme olla mukana vaikuttamassa siihen, minkälaista Espoota veneilyn näkökulmasta rakennetaan. 

Tulevaisuus koskee myös teitä?

Veneilevä Espoon toiminnan käynnisti Säilytä veneilevä Espoo -liike vuonna 2014, joka lähti siitä ajatuksesta, että Espoon kaupunki tekee linjakasta työtä ja käsittelee kaupungin suhdetta mereen ja veneilyyn kokonaisuutena. Näin ollen muutokset Suomenojalla vaikuttavat väistämättä kaikkiin satamiin ja lopulta kerhoihin. Tästä samasta syystä jokaisen espoolaisen seuran tulisi kantaa vastuuta yhteisen tulevaisuuden luomisen eteen. 

Neljä asiaa meistä

  1. Olemme samalla asialla. Emme kilpaile toistemme kanssa, toimimme avoimesti.

  2. Veneilevä Espoo ryhmässä jokainen seura on tasa-arvoinen.

  3. Vihaamme byrokratiaa, toimimme Facebookissa ja tapaamme kun on tarvetta. 

  4. Mukaan pääsee ilmoittamalla, jos olette järjestäytynyt veneseura tai selvästi veneilyyn liittyvä yhdistys ja kotipaikkanne on Espoo.  

Liity mukaan heti

Mikäli edustat espoolaista seuraa, voit liittyä mukaan ilmoittamalla.  Pyydämme toimittamaan myöhemmin toimittamaan valtakirjan edustamaltasi seuralta.

Success! Message received.

bottom of page