top of page

Tiedotteet
6.2.2023
Vaikuttaja-ryhmä on pitänyt yhden  kokouksen syksyllä ja käynyt läpi tilannekatsauksen Suomenojan uudesta kaavasuunnitelmasta helmikuussa. Tavoitteena on järjestää yhteistyössä SPV:n kanssa tapaaminen kaupungin virkamiesten/päättäjien kanssa heti suunnittelijavalinnan jälkeen.

16.6.2022
Veneilevä Espoo on pitänyt sitten viime tapaamisen kaksi kokousta kevään aikana ja käynyt keskustelun SPV:ssä yhdessä Helveneen kanssa siitä, miten keskusjärjestö voisi tukea jäseniään talvisäilytysongelmissa.
 
14.6.2022 pidetyssä kokouksessa toivotettiin ryhmän toimintaan mukaan Laurinlahden Venekerho - Larsviks Båtklub r.y. sekä suunniteltiin miten Suomenojan uutta kaavaa ryhdytään kaavoittajan kanssa viemään eteenpäin.
 
Seuraava kokous pidetään Laurinlahden venekerhon tilassa 21.8.2022.

27.1.2022
 
Vuoden 2022 ensimmäinen kokous pidettiin 27.1.2022.
 
Tammikuun kokouksessa käsiteltiin Finnoon tulevaa kaavasuunnitelmaa, jolle kaupunki on avannut internetsivut.
https://www.suomenoja.fi/finnoon-keskuksenja-finnoonkallion-asemakaavat-muutosraportti-48-18/

Lainaus: "Näin se on, kun kaikilla on hinta, mutta millään ei ole arvoa".
 
Ajankohtaiskatsausten lisäksi päädyttiin selvittämään yhteistyömahdollisuudet Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n kanssa.
https://spv.fi/

21.10.2021 järjestimme tapaamisen  Espoon päättäjien kanssa aiheena Suomenoja


Kutsuttuna oli kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenetvarajäsenineen. Kiitos läsnäolleille kolmelle kokoomuslaiselle (molemmille puheenjohtajalle ja yhdelle lautakunnan jäsenelle). Keskustelu käytiin rakentavassa hengessä. Ratkaisua talvisäilytysongelmaan ei tietenkään keksitty, mutta yhteinen näkemys syntyi.

30.8.2021 kokouksessa linjattua
 

1. Veneilevä Espoo päätti kutsua seuraavaan kokoukseensa 21.10.2021 kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja   kaupungin suunnittelulautakunnan.

2. Kutsumme toimittajia viikolla 27.9 - 3.10.2021 tutustumaan veneiden nostamiseen Suomenojalla.

Heading 5

3.6.2021
ÄÄNESTÄMÄLLÄ VOIT VAIKUTTAA VENEILYN TULEVAISUUTEEN ESPOOSSA

Oheisessa liitteessä kuntavaaliehdokkaiden mietteitä veneilyn tulevaisuudesta merellisessä Espoossa.
Jokainen toki äänestää omien arvojensa mukaisesti.

3.6.2021
KYSELY SUHTEESTA VENEILYYN 2021 KUNTAVAALIEHDOKKAILLE  

Veneilevä Espoo laati lyhyen kyselyn haluten näin tarjota selkeän kanavan
ehdokkaille kertoa omista ajatuksistaan suoraan veneilijöille .
Tässä esityksessä on tiivistelmä ä kyselyn tuloksista jotka julkaisemme
kokonaisuudessaan lähipäivinä

4.5.2021

ESPOON VALTUUSTORYHMIEN PUHEENJOHTAJILLE

Hyvä ryhmäpuheenjohtaja

Olimme vuoden 2019 lopulla yhteydessä teihin koskien veneiden talvisäilytystä Espoossa.

Korostimme tuolloin, että Finnoon rakentamissuunnitelmien mukaan kaupungin suurin talvisäilytysalue tulee pienenemään oleellisesti ja tämän seurauksena noin 800:lle vaikeasti siirrettävälle veneelle tarvitaan korvaava rannan välittömässä läheisyydessä sijaitseva alue.

Kaupunki on teettänyt konsulttityönä kaksi selvitystä asiasta, ja niissä on löytynyt pienennetyn Finnoon kentän lisäksi kaksi korvaavaa aluetta: Skatanniitty (n. 500 paikkaa) ja Tiilitehtaan laiturin alue Kurttilassa (n. 300 paikkaa). Laajoista selvityksista huolimatta muita alueita EI ole löydetty.

Hämmästyksemme on suuri, että nyt KH:n esityslistalla on asiana Skatanniityn kaavoituksen käynnistäminen asuinrakentamiseen ja sen yksiselitteinen sulkeminen pois talvisäilytyskäytöstä. Lisäksi ehdotetaan jatkamaan selvitystyötä talvisäilytyspaikkojen ratkaisuksi.

Veneilevä Espoo korostaa talvisäilytyksen merkitystä espoolaisen veneilyn elinehtona ja ehdoton kantamme on, että Skatanniityn käyttötarkoituksen lukitseminen kaavoittamalla se asuinkäyttöön on  ennenaikaista ja turhaa resurssien käyttöä. Emme luonnollisesti vastusta uusien talvisäilytysalueiden etsintää. Kysymyksemme kuitenkin kuuluu: mistä niitä nyt löytyy, kun aiemmet selvitykset eivät ole niitä kovasta yrityksestä huolimatta löytäneet? Kaupungin ja veneilijöiden yhteistyönä on syntynyt raportissa ”Veneiden talvisäilytyksen kokonaisratkaisu” mainittu suunnitelma talvisäilytysasian ratkaisuksi. Niin kauan, kun selvää vaihtoehtoista suunnitelmaa ei ole olemassa, suunnitelmassa esitetyt alueet on varattava talvisäilytyskäyttöön eikä niitä pidä kaavoittaa muuhun tarkoitukseen.

 

Ystävällisin terveisin ja edelleen valmiina yhteistyöhön

 

Yrjö Gorski, puheenjohtaja
VENEILEVÄ ESPOO - Veneilijät merellisen Espoon puolesta
pj.veneilevaespoo@gmail.com
www.veneilevaespoo.fi
+358 400 505 464

 

Pyytäisin ystävällisesti toimittamaan kannanottomme puolueenne KH:n jäsenille ennen 10.5. kokousta. Pahoittelemme tiukkaa aikataulua, saimme asian tietoomme vasta tänään.

4.5.2021
VAIKUTTAJAHENKILÖTAPAAMISET


Veneseurojen edustajien tapaamisissa maalis- ja toukokuussa käsiteltiin mm. Suomenojan kaavaa, talvisäilytystä kaudella 2021-22 ja kuntavaaleja.
Espoon kaupungin puolelta maaliskuun kokouksessa oli läsnä liikunta- ja nuorisopalvelujen johtaja Martti Merra ja liikuntapäällikkö Jari Järvi.
Suomenojan kaavan kaaduttua suuria muutoksia alueelle ei saamamme tiedon mukaan tulla lähitulevaisuudessa tekemään. Satamamaksuihin on tiedossa kuitenkin pientä korotusta.
Keskustelua veneiden talvisäilytyspaikoista olemme seuranneet ja virheelliseksi katsomiamme näkemyksiä pyrimme jatkossakin korjaamaan. Kunnallisvaaliehdokkaille haluamme painottaa veneilyharrastuksen olevan tärkeä osa espoolaisuutta. Kyse ei ole eliittiharrastuksesta, vastoin valitettavasti vallalla olevaa näkemystä, vaan tavallisten espoolaisten perheiden tapaa viettää vapaa-aikaa. Mielestämme se on lähimatkailua parhaasta päästä.

24.3.2021

VENEILIJÄT LUOPUMASSA FINNOOSTA HYVÄSSÄ YHTEISTYÖSSÄ KAUPUNGIN KANSSA

Mikko Lievonen kritisoi Länsiväylässä 30.1. Finnoon ranta-alueen käyttämistä venevarastona ja vaatii, että veneille tulee osoittaa korvaava talvisäilytyspaikka.

Lievonen, joka on kuntavaaliehdokas, ei tunnu tietävän, että pääkeskustelu Suomenojan alueen tulevaisuudesta on käyty aikoja sitten, ja alueen yleiskaavaa on jo valmisteltu pitkään. Suuri osa alueesta on todellakin suunniteltu muuhun kuin veneiden talvisäilytykseen, ja veneilijät ovat hyvässä yhteistyössä kaupungin kanssa selvittäneet jo useita vuosia Suomenojan talvisäilytystä korvaavia vaihtoehtoja. Kaupunki on selvityttänyt mahdolliset korvaavat alueet kahdessa konsulttiselvityksessä sekä aloittanut kahden korvaavan alueen kaavoituksen. Nyt näistä suunnitelmista on äärimmäisen tärkeää pitää kiinni. Osana suunnitelmia kaupunki on jo toteuttanut Ämmäsmäkeen traileriveneille soveltuvan talvisäilytysalueen.

 

Espoolaisten veneseurojen yhteenliittymä Veneilevä Espoo kiittää kaupunkia rakentavasta suhtautumisesta veneiden talvisäilytykseen. Uskomme ja tiedämme, että kaikkia tyydyttävä ratkaisu löytyy yhteistyössä parhaiten. Hataralle tietopohjalle perustuvia vaalikevään irtiottoyrityksiä ei asiassa kaivata.

Veneilevä Espoo -yhteenliittymä

Yrjö Gorski

Puheenjohtaja

23.5.2018

Veneilijöillä yhteinen tavoite kaupungin kanssa

”Veneiden talvisäilytykseen on löydettävä vastaus, jotta metrovyöhykkeen rantoja päästään kehittämään kaupungin tavoitteiden ja sitoumusten mukaisesti. Yhdessä veneilijöiden kanssa olemme etsineet parasta mahdollista kokonaisratkaisua”. 

 Näin lausuu mm. Kimmo Leivo. 
Lue juttu kaupungin sivuilta

6.2.2018

Veneilevä Espoon ensimmäinen kokous pidetty

Vuoden ensimmäinen kokous pidettin Suns:in seuramaja Poijussa. Kokous käsitteli vuoden ohjelmaa sekä työryhmien rakennetta. Kaudella 2018 Tulevaisuustyöryhmää vetää Tuomas Raivio EPS:ltä, Infratyöryhmää Kari Vainio Meritieltä. Viestinnästä vastaa entinen puheenjohtaja Ari Mäkinen KeVK:sta. 

Veneilevä Espoo kokoontuu seuraavan kerran 17.4. Nokkalassa Espoon Merenkulkijoiden tiloissa klo 18.00

7.12.2016

Veneilevä Espoo organisoituu

Kokoonnumme ja luomme toiminnallemme rakenteen. Tavoitteenamme on tehdä työtä varsin hajautetusti, joten Veneilevä Espoon seuraedustajat muodostavat työryhmät, joiden työ alkaa heti vuodenvaihteen jälkeen.

9.11.2016

Espoolaiset veneseurat perustivat yhteistyöryhmän Veneilevä Espoo

Säilytä veneilevä Espoo on nyt Veneilevä Espoo - espoolaiset veneseurat perustivat laajan yhteistyöryhmän.

bottom of page