top of page

Veneilevä Espoo toiminta

Veneilevä Espoo on espoolaisten veneseurojen yhteenliittymä. Tarkoituksenamme on edistää seurojen välistä yhteistyötä ja vaikuttaa yhdessä Espoossa veneilymahdollisuuksien kehittymiseen. Tavoitteenamme on mahdollistaa monipuolinen veneilyharrastusmahdollisuus satamaan, lajityyppiin tai tulotasoon katsomatta. Toiminta pidetään joustavana ja  jäsenten kesken läpinäkyvänä. Veneilevä Espoo pyrkii toimimaan minimaalisilla kustannuksilla, joista vastaavat jäsenseurat.

 

Yleiskokous ja avoimuus

Pidämme kaikille jäsenseurojen edustajille yhteisiä yleiskokouksia tarpeen mukaan. Tavoitteenamme on kuitenkin nähdä vuosittain vähintään 4 kertaa. Yleiskokouksen tehtävä on määritellä työryhmille kulloinkin työstettävät asiat.

 

Työryhmät ja vaikuttaminen

Käytännön työ tapahtuu työryhmissä. Olemme muodostaneet työryhmien kokoonpanot yleiskokouksessa avoimesti, jolloin jokainen seura tai halukas edustaja on päässyt mukaan vaikuttamaan.

 

Kannanmuodostus

Veneilevä Espoo on yhteystyöryhmä, joka pyrkii yksimielisiin kannanottoihin. Haluamme tarjota Espoon kaupungille kattavan veneilijöiden näkökannan sekä keskustelutahon. Veneilevä Espoo ei ole sopimuskumppani, vaan seurojen yhteystyötaho ja kannanmuodostamisen koordinaattori. 

 

Tavoitteemme

Veneharastuksen jatkuvuuden varmistaminen

Nykyinen venekerhokulttuuri on veneilyharrastuksen sydän. Kaupungin on myös tulevaisuudessa mahdollistettava asukkailleen kohtuullisella kustannustasolla veneilymahdollisuus. Tämä toteutuu parhaiten, kun kaupunki on jatkossakin seurojen yhteistyökumppani. Veneily ja siitä koituvat kustannukset eivät saa olla sidottuja markkinahintaisiin palveluihin. Yritysten palvelutarjonta on veneilijälle tärkeää, mutta jokaisella pitää olla mahdollisuus valita itse harrastustapansa.

 

 

Talvisäilytysratkausun realistisuus ja riittävyys

Tavoitteenamme on varmistaa, että erilaisille veneharrastajille on saatavilla sopivia laituri- ja talvisäilytysratkaisuja. Ämmäsmäki ei voi etäisyytensä vuoksi olla veneiden pääasiallinen talvisäilytysalue. Se sopii ainoastaan pienten veneiden talvisäilytysalueeksi. Hankalasti kuljetettavien veneiden tulee olla mahdollista talvehtia rannan välittömässä läheisyydessä. Näitä ovat sellaiset veneet, joita ei kyetä siirtämään normaalien henkilöautojen perässä vedettävillä trailereilla. 

 

 

Yhteistyönkulttuurin luominen

Veneilevän Espoon jäsenseurat uskovat, että hyvä ja läpinäkyvä yhteistyö kaupungin kanssa mahdollistaisi parhaalla tavalla harrastajien toiveiden huomioimisen.

Tavoitteenamme on luoda avoin ja aito yhteistyömalli, jossa veneilijöiden tulevaisuutta ja sen ratkaisumalleja suunitellaan yhdessä veneilijät huomioiden.

Työtapamme

Toimia kaupungin kanssa läheisessä yhteistyössä. Veneilijät ovat oman harrastuksensa asiantuntijoita. Tämän asiantuntemuksen avulla varmistamme toteutuskelpoiset ja kestävät ratkaisut. Haluamme olla mukana asian valmistelussa seuraavasti:

  • Eri osapuolien tarpeiden huomiointi,

  • avoin asioiden käsittely,

  • riippumattomien osapuolten asiantuntemuksen hyödyntäminen.

Toimimme aloitteellisesti yhteistyössä kaupungin virkamiesten kanssa aina liikuntatoimesta kaavoittajaan sekä pidämme yhteyttä päättäjiin. Tiedotamme toiminnastamme avoimesti kaikkia espoolaisia seuroja. 

bottom of page